Opnieuw groenestroomcertificaten voor recente zonnepanelen

Eigenaars van relatief kleine zonnepanelen installaties kunnen opnieuw aanspraak maken op groenestroomcertificaten. Deze regelgeving treedt in werking vanaf 27 maart 2015. Dit heeft de VREG gemeld. Deze wijzigingen werd in stand gebracht om het beloofde rendement van 5% op 15 jaar te behalen.

Voor eigenaars van zonnepanelen installaties die geplaatst werden voor 1 januari 2013 geldt een andere vorm van steun dan de oudere installaties. Eigenaars van zonnepanelen die voor 1 januari 2013 werden geplaatst ontvangen groenestroomcertificaten naargelang de hoeveelheid opgewekte energie.

groenestroomcertificatenVoor eigenaars van de recente zonnepanelen werd een garantie op rendement beloofd. Zo moet de installatie een rendement van 5% behalen op 15 jaar.

Vanaf 1 juli 2015 moeten eigenaars van zonnepanelen bijdragen aan de gestegen netkosten via het prosumententarief. Met deze maatregel werd rekening gehouden bij de nieuwe berekening van het rendement van zonnepanelen. Hierdoor daalt het rendement van zonnepanelen namelijk en moet de regering bijpassen door middel van groenestroomcertifcaten.

Er verandert weinig voor de grotere zonnepanelen installaties van groter dan 10 kW. Voor installaties lager dan 10 kw (vaak particuliere installaties) komen er (sneller) groenestroomcertificaten.

De ouderdom van de installatie speelt echter wel een rol bij het bepalen van de toekenning van groenestroomcertificaten. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de prijs die de zonnepanelen installatie kostte bij plaatsing en de actuele energieprijzen.

Hieronder de berekening van de groenestroomcertificaten. De netbeheerders zijn verplicht om deze groenestroomcertificaten aan te kopen aan de prijs van 93 euro.

Ter referentie: een gemiddelde gezinsinstallatie produceert zowat 3.500 à 4.000 kWh per jaar.

- Zonnepanelen installaties van 2013 moeten 1.222 kWh produceren voor één groenestroomcertificaat.
- Zonnepanelen installaties geplaatst in de eerste helft van 2014 moeten 1.328 kWh produceren voor één groenestroomcertificaat.
- Zonnepanelen installaties geplaatst in de tweede helft van 2014 moeten 1.647 kWh produceren voor één groenestroomcertificaat.

Voor zonnepanelen installaties die geplaatst werden vanaf 1 januari 2015 worden momenteel nog geen groenestroomcertificaten toegekend. Deze berekening van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen van 2015 wordt in de loop van dit jaar gemaakt.

Zonneboiler op plat dak

Als u een huis met een plat dak heeft of u wilt zonneboiler collectoren op het platte dak van bijvoorbeeld een garage plaatsen, dan kan dat. Het plaatsen van een zonneboiler op een plat dak is nog beter dan het plaatsen van zonneboiler collectoren op een hellend dak.

zonneboiler plat dakAls u u dus een zonneboiler aanschaft en u heeft de mogelijkheid om de zonneboiler collectoren op een plat dak te plaatsen, dan is dit aan te raden. Een plat dak biedt meer plaatsingsmogelijkheden dan een hellend dak. 

Een zonneboiler geeft meer rendement als de collectoren een perfecte plaatsing hebben en op een hellend dak zijn de mogelijkheden beperkt. De plaatsing van de collectoren voor een zonneboiler op een plat dak is iets duurder dan de plaatsing op een hellend dak. Op een plat dak heeft u de mogelijkheid om de zonneboiler collectoren op een perfecte manier te plaatsen want u heeft er de ruimte. 

Bij de plaatsing van zonneboiler collectoren op een plat dak is er een andere constructie nodig dan de plaatsing van een zonneboiler op een hellend dak. Vaak wordt een zonneboiler collector constructie verzwaard met betonblokken. Dit voorkomt dat de collectoren zich verplaatsen bij bijvoorbeeld stormachtig weer. Houd er rekening mee dat de dakconstructie eventueel moet worden aangepast bij het plaatsen van zonneboiler collectoren.

Advies zonnepanelen

Zonnepanelen zijn niet enkel een goede investering voor het milieu, maar ook een goede besparing op uw energiefactuur. Een zonnepanelen installatie is niet goedkoop in aanschaf, maar u verdient ze uiteindelijk wel terug.

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Deze zijn onderling verbonden met elkaar en vormen zo een zonnepaneel. Deze zonnecellen zijn verantwoordelijk voor het leveren van elektriciteit omdat ze het zonlicht transformeren in elektriciteit. De omvormer zorgt er dan weer voor dat u van die elektriciteit kunt gebruik maken.

Zonne-energieVraag zeker advies over zonnepanelen bij gespecialiseerde installateurs. Het aantal zonnepanelen dat u nodig heeft, is afhankelijk van bepaalde factoren. Zo speelt uw elektriciteitsverbruik, de oriëntatie van uw dak en de helling van uw dak mee.

Het beste rendement van uw zonnepanelen krijgt u indien ze op het zuiden gericht staan. Buiten de oriëntering speelt ook de hellingshoek een rol. In een perfecte situatie zou die op zesendertig graden moeten staan.