De optimale plaatsing van een zonneboiler installatie

Voor het hoogste rendement moeten de zonnecollectoren van uw zonneboiler installatie optimaal worden geplaatst. Als de zonnecollectoren te veel schaduw hebben, dan verliest u rendement. Zonnecollectoren werken op de warmte van de zon. Dit in tegenstelling tot de zonnepanelen die op het licht van de zon werken. Dus hoe meer zon uw zonnecollectoren krijgen, hoe hoger het rendement zal zijn.

plaatsing zonneboilerDe plaatsing van zonnecollectoren op een plat dak heeft altijd de voorkeur. Omdat een plat dak optimaal is om de zonnecollectoren in de juister positie te plaatsen, een hellend dak heeft minder mogelijkheden. Houd ook rekening met een schoorsteen of met grote bomen. Ook de hoge gebouwen in nabije omtrek kunnen voor schaduw op de zonnecollectoren zorgen. Dit zijn allemaal factoren die voor een vermindering van het rendement van uw zonneboiler zorgen.

En natuurlijk moet u voor een zonneboiler kiezen die is afgestemd op uw warmteverbruik. Heeft u een zonneboiler met te weinig capaciteit, dan gaat dit ten koste van het rendement. Voor een optimaal rendement moeten de zonnecollectoren tussen zuidoost en het zuidwesten gericht zijn met een hoek van 20 tot 60 graden. U heeft in de meeste gevallen geen bouwstedelijke vergunning nodig. Maar het is aan te raden dat u zich hierover goed informeert bij de gemeente in uw woonplaats.

Opnieuw groenestroomcertificaten voor recente zonnepanelen

Eigenaars van relatief kleine zonnepanelen installaties kunnen opnieuw aanspraak maken op groenestroomcertificaten. Deze regelgeving treedt in werking vanaf 27 maart 2015. Dit heeft de VREG gemeld. Deze wijzigingen werd in stand gebracht om het beloofde rendement van 5% op 15 jaar te behalen.

Voor eigenaars van zonnepanelen installaties die geplaatst werden voor 1 januari 2013 geldt een andere vorm van steun dan de oudere installaties. Eigenaars van zonnepanelen die voor 1 januari 2013 werden geplaatst ontvangen groenestroomcertificaten naargelang de hoeveelheid opgewekte energie.

groenestroomcertificatenVoor eigenaars van de recente zonnepanelen werd een garantie op rendement beloofd. Zo moet de installatie een rendement van 5% behalen op 15 jaar.

Vanaf 1 juli 2015 moeten eigenaars van zonnepanelen bijdragen aan de gestegen netkosten via het prosumententarief. Met deze maatregel werd rekening gehouden bij de nieuwe berekening van het rendement van zonnepanelen. Hierdoor daalt het rendement van zonnepanelen namelijk en moet de regering bijpassen door middel van groenestroomcertifcaten.

Er verandert weinig voor de grotere zonnepanelen installaties van groter dan 10 kW. Voor installaties lager dan 10 kw (vaak particuliere installaties) komen er (sneller) groenestroomcertificaten.

De ouderdom van de installatie speelt echter wel een rol bij het bepalen van de toekenning van groenestroomcertificaten. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de prijs die de zonnepanelen installatie kostte bij plaatsing en de actuele energieprijzen.

Hieronder de berekening van de groenestroomcertificaten. De netbeheerders zijn verplicht om deze groenestroomcertificaten aan te kopen aan de prijs van 93 euro.

Ter referentie: een gemiddelde gezinsinstallatie produceert zowat 3.500 à 4.000 kWh per jaar.

- Zonnepanelen installaties van 2013 moeten 1.222 kWh produceren voor één groenestroomcertificaat.
- Zonnepanelen installaties geplaatst in de eerste helft van 2014 moeten 1.328 kWh produceren voor één groenestroomcertificaat.
- Zonnepanelen installaties geplaatst in de tweede helft van 2014 moeten 1.647 kWh produceren voor één groenestroomcertificaat.

Voor zonnepanelen installaties die geplaatst werden vanaf 1 januari 2015 worden momenteel nog geen groenestroomcertificaten toegekend. Deze berekening van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen van 2015 wordt in de loop van dit jaar gemaakt.

Zonneboiler op plat dak

Als u een huis met een plat dak heeft of u wilt zonneboiler collectoren op het platte dak van bijvoorbeeld een garage plaatsen, dan kan dat. Het plaatsen van een zonneboiler op een plat dak is nog beter dan het plaatsen van zonneboiler collectoren op een hellend dak.

zonneboiler plat dakAls u u dus een zonneboiler aanschaft en u heeft de mogelijkheid om de zonneboiler collectoren op een plat dak te plaatsen, dan is dit aan te raden. Een plat dak biedt meer plaatsingsmogelijkheden dan een hellend dak. 

Een zonneboiler geeft meer rendement als de collectoren een perfecte plaatsing hebben en op een hellend dak zijn de mogelijkheden beperkt. De plaatsing van de collectoren voor een zonneboiler op een plat dak is iets duurder dan de plaatsing op een hellend dak. Op een plat dak heeft u de mogelijkheid om de zonneboiler collectoren op een perfecte manier te plaatsen want u heeft er de ruimte. 

Bij de plaatsing van zonneboiler collectoren op een plat dak is er een andere constructie nodig dan de plaatsing van een zonneboiler op een hellend dak. Vaak wordt een zonneboiler collector constructie verzwaard met betonblokken. Dit voorkomt dat de collectoren zich verplaatsen bij bijvoorbeeld stormachtig weer. Houd er rekening mee dat de dakconstructie eventueel moet worden aangepast bij het plaatsen van zonneboiler collectoren.

Advies zonnepanelen

Zonnepanelen zijn niet enkel een goede investering voor het milieu, maar ook een goede besparing op uw energiefactuur. Een zonnepanelen installatie is niet goedkoop in aanschaf, maar u verdient ze uiteindelijk wel terug.

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Deze zijn onderling verbonden met elkaar en vormen zo een zonnepaneel. Deze zonnecellen zijn verantwoordelijk voor het leveren van elektriciteit omdat ze het zonlicht transformeren in elektriciteit. De omvormer zorgt er dan weer voor dat u van die elektriciteit kunt gebruik maken.

Zonne-energieVraag zeker advies over zonnepanelen bij gespecialiseerde installateurs. Het aantal zonnepanelen dat u nodig heeft, is afhankelijk van bepaalde factoren. Zo speelt uw elektriciteitsverbruik, de oriëntatie van uw dak en de helling van uw dak mee.

Het beste rendement van uw zonnepanelen krijgt u indien ze op het zuiden gericht staan. Buiten de oriëntering speelt ook de hellingshoek een rol. In een perfecte situatie zou die op zesendertig graden moeten staan. 

Ook in 2015 premie voor zonneboiler bij de netbeheerder

Als u een zonneboiler laat plaatsen in uw woning of appartement, kunt u aanspraak maken op een premie van uw netbeheerder. Ook in 2015 is de voordelige zonneboiler premie nog geldig. Het is echter de bedoeling om deze premie af te schaffen in de toekomst, waarschijnlijk vanaf 2016.

Zonneboiler premie 2015De premie voor een zonneboiler bij de netbeheerder bedraagt 550 euro per m2. Er zit een maximum op de premie van 2.750 euro en maximum 50% van het factuurbedrag.

Let wel; u heeft maximaal 1 jaar de tijd na plaatsing van de zonneboiler om uw premie aan te vragen!

Voorlopig blijft het dus ontzettend voordelig om te investeren in een zonneboiler!

Bron: Vlaanderen.be

Zonnepanelen ook rendabel in 2015

In 2015 zijn zonnepanelen nog steeds hun investering waard voor gezinnen en bedrijven. Ook al worden er geen subsidies meer toegekend voor de plaatsing van zonnepanelen, is het toch nog steeds de moeite waard om te investeren in zonnepanelen.

Zo kost een zonnepanelen installatie nu 40% minder dan vijf jaar geleden. Dit maakt zonnepanelen heel wat goedkoper dan in het begin. Ook het rendement van recente zonnecellen ligt veel hoger dan die van de eerste modellen.

Bovendien werd er ook een prijsverhoging aangekondigd voor elektriciteit voor 2015.
Met een zonnepanelen installatie bent u heel wat minder afhankelijk van stijgende energieprijzen aangezien u uw elektriciteit voor een groot deel zelf kunt opwekken.

Werden uw zonnepanelen naar de verkeerde kant gericht?

Uit een recent Amerikaans onderzoek, uitgevoerd door Barry Fischer en Ben Harack, is gebleken dat zonnepanelen naar het westen gericht worden. Het merendeel van de zonnepanelen werd tot nu toe echter steeds naar het zuiden gericht.

ZonnepanelenZonnepanelen die gericht worden naar het westen, vangen minder zonlicht op. Dit zonlicht is echter veel efficiënter dan het zonlicht vanuit het zuiden.

Deze zonnepanelen vangen namelijk zonlicht op tijdens de voormiddag, wanneer veel meer stroom verbruikt wordt. De zonnepanelen genereren dus meer elektriciteit op de momenten dat het ook nodig is.

Werden uw zonnepanelen naar het zuiden gericht? U hoeft u geen enkele zorgen te maken. Ook deze plaatsing van zonnepanelen levert nog steeds heel wat gratis stroom op.

Bron: Het Nieuwsblad

 

De terugverdientijd van een zonneboiler

De terugverdientijd van een zonneboiler wordt berekend aan de hang van verschillende factoren. De volgende zaken spelen een rol bij de terugverdientijd van een zonneboiler: de aankoopprijs van de zonneboiler, de premie van uw netbeheerder en eventueel van de gemeente die u ontvang, de samenstelling van uw gezin en uw waterverbruik.

terugverdientijd zonneboilerIn 2014 ligt de gemiddelde terugverdientijd van een zonneboiler tussen de 7 en 10 jaar. Natuurlijk is dit afhankelijk van de bovengenoemde factoren. Zo zal een gezin dat veel warm verbruikt, de zonneboiler sneller terugverdienen dan een gezin dat zeer zuinig is met warm water.

U kan er van uitgaan dat ongeveer 45% van de kost van warm water terugverdiend kan worden.

 

Wat kosten zonnepanelen?

Als u zonnepanelen gaat kopen, is de kost van de installatie zeer belangrijk. De aanschaf van zonnepanelen is een investering die u veel voordeel kan opleveren. De levensduur van zonnepanelen is de laatste jaren ook sterk verbeterd. 

kosten zonnepanelenSubsidies voor de aanschaf van zonnepanelen
Op het gebied van subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen is er het een en ander veranderd voor 2014. Zonnepanelen kopen is nog steeds voordelig voor uw energiefactuur, maar voor de subsidies moet u het niet langer doen. 

De prijs van zonnepanelen
De kwaliteit van de zonnepanelen speelt een grote rol bij de prijs van zonnepanelen. Er zijn verschillende soorten zonnepanelen te koop. De kosten van zonnepanelen liggen tussen 4.000 en 6.000 euro, inclusief de installatie.

Alles wat u moet weten over groene energie

Groene energie wordt opgewekt op een natuurvriendelijke manier. Anders dan bij fossiele energie (grijze energie), komen er bij groene energie veel minder schadelijke stoffen vrij. Omdat groene energie minder Co2 uitstoot, draagt dit bij aan het verminderen van het broeikaseffect. 

Groene energieHet meest bekende gebruik van groene energie is dat van zonnecollectoren of zonnepanelen. De zonnecollectoren zetten het zonlicht om in warmte en zorgt zo voor bijvoorbeeld warm water. 

Groene energie is in tegenstelling tot grijze energie onuitputtelijk, de wind en de zon zullen er altijd zijn. En niet te vergeten in deze dure tijden; groene energie is heel wat goedkoper dan grijze energie.

Ook denken veel mensen nog steeds dat er verschil is tussen groene energie en grijze energie bij het gebruik thuis, soms word zelfs gedacht dat groene energie minder krachtig is dan de gewone grijze energie die we zo gewoon zijn. Dit is echter niet het geval! De stroom die u thuis aangeleverd krijgt, is dezelfde zoals de grijze energie. Het enige verschil is hoe de energie wordt opgewekt.